MARK AND FRIEND CO.,LTD

MARK AND FRIEND CO.,LTD

ประวัติความเป็นมา
บริษัทมาร์ค แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

มาร์คแอนด์เฟรนด์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มเพื่อน ที่ทำธุรกิจน้ำตาลด้วยกัน ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลมิกซ์ 5 โรงงาน โรงงานน้ำเชื่อม2 โรงงาน โรงงานรับผลิตน้ำตาลส่งออกอีก2โรงงาน เนื่องจากภาวะการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อและ เรื่องของการประสานงาน กับหน่วยงานราชการ รวมถึง โรงงานน้ำตาล ต่างๆ ทั้งในกระบวนการนำเข้า ซื้อเข้า และการส่งออก ทำให้เพื่อนทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะมีสักคนที่เสียสละเป็น ศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สามารถ รวบรวมกำลังซื้อจัดลำดับการกระจายสินค้า และจัดซื้อในภาพรวม ช่วยให้การผลิตราบรื่น สามารถผลักดันดีลใหญ่ๆในการเสาะหาน้ำตาลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณมาร์คเป็นคนที่เพื่อนๆ ทุกคนเห็นตรงกันว่ามีคุณสมบัติ เหมาะที่สุด ด้วยศักยภาพ คอนเนคชั่น ความมีเครดิต ความมีวินัย จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับ กันอย่างกว้างขวาง ในวงการน้ำตาล อีกทั้งยังเป็นเจ้าของโรงงานมิกซ์ซูก้า เพียงโรงเดียวที่เป็นคนไทย นั่นยิ่งทำให้การประสานงานและการรักษาผลประโยชน์ของเพื่อนๆในกลุ่ม เป็นไป อย่างมีศักยภาพ ด้วยการต่อยอดจากประสบการณ์ของ กลุ่มเพื่อน รวมถึงตัวคุณมาร์คเองในวงการน้ำตาล มากกว่า 10 ปี มาร์คแอนด์เฟรนด์จึงสามารถก้าวเข้ามาเป็นโรงงาน และโพรไวเด้อร์ชั้นนำ ของวงการน้ำตาลได้อย่างโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการในเวลาอันรวดเร็ว ABOUT US

MARK AND FRIENDS เป็นกลุ่มผู้ค้าน้ำตาล ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกในการ ทำการค้าและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้กับโรงงานยักษ์ใหญ่ มากกว่า 5 โรงงาน 8 แบรนด์ในประเทศไทย ประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า 10 ปีเต็มทำให้เรามีข้อได้เปรียบ ในการจัดหาน้ำตาลทั้งในและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดยังมีโครงการร่วมกัน สร้างพอร์ตขนาดใหญ่ ที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลครบวงจรที่จะเปิดตัวภายในปี 2025 หรือที่รู้จักกันในหมู่ผู้ค้าน้ำตาล ในนาม SUGAR PORT

VISION AND MISSION

เนื่องด้วยทางกลุ่มได้เล็งเห็นปัญหาของผู้ค้าน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ น้ำตาล โดยโรงงานน้ำตาล ส่วนใหญ่ในประเทศ ที่มักมีปัญหาเรื่องเงินลงทุน ที่ต้องใช้จำนวนมหาศาล ในขณะที่ผู้ซื้อเองก็มักจะเจอปัญหา เรื่องการวางมัดจำสั่งซื้อน้ำตาล แล้วไม่ได้น้ำตาล อย่างต่อเนื่อง การทำ sugar port จึงเป็นการตอบโจทย์ เพื่อแก้ปัญหา ในธุรกิจน้ำตาล ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยsugar port มีการกำหนดแนวทางการทำงานให้เรียบง่ายเป็นสากล และ มีประสิทธิภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารโครงการ sugar port จึงจะเป็นที่ ที่จะ เป็นท่าคลังสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำตาล (sugar port) ที่ทำให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนไว้วางใจได้มากที่สุด และ พึ่งพาได้มากที่สุด ทั้งในกลุ่มของ ลูกค้าน้ำตาลต่างประเทศ ลูกค้าน้ำตาลภายในประเทศ และกลุ่มโรงงานน้ำตาล รวมถึงกลุ่มผู้ค้าน้ำตาลรายย่อย ผู้ค้าน้ำตาลรายใหญ่ ในอนาคตต่อๆไป
 280
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์